Otázka 6.12

Hodnoty interakčních konstant v následujících a­niontech přepočtěte pro druhý NMR aktivní izotop Ga, In a Tl.

[GaF6]3- 1J(71Ga-19F) = 245.4 Hz
[Ga(CF3)4]- 2J(71Ga-19F) = 150.2 Hz
[InF6]3- 1J(115In-19F) = 420.0 Hz
[Tl(CF3)4]- 2J(205Tl-19F) = 2072 Hz

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance