Otázka 6.24

Určete multiplicitu signálů v 31P NMR spektrech nás­ledujících sloučenin, uvažujte pouze interakce 31P-19F:

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance