Otázka 6.26

Nakreslete 31P{1H} NMR spektrum platnatého komplexu:

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance