Otázka 6.2

Nakreslete schematicky spektra

a) 1H NMR spektrum [H-Rh(CN)5]3- s chemickým posunem –10.6 ppm.

b) 13C NMR spektrum [Mn(CO)6]+ BF4- v CD3CN, δ 201.0 ppm

c) 91Zr NMR spektrum [Zr(CO)6]2- v CD3CN δ –256.1 ppm připraveného z 13CO (obohacení na 99 %).

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance