Otázka 6.23

Určete multiplicitu signálů v 31P NMR spektrech 

  1. [F(O)P-O-P(O)F-O-P(O)F]2-
  2. [F2(O)P-O-P(O)2-O-P(O)F2]-
  3. F2(O)P-O-P(O)F-O-P(O)F2

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance