Otázka 3.18

Jak rozlišíte cis-cis a cis-trans isomery následujícího cyklotrisiloxanu pomocí 1H, 13C a 29Si NMR.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance