Otázka 2.9

Určete spinovou multiplicitu 10B a všechny přípustné hodnoty mI. Nakreslete diagram, který ukazuje, jak se energie každého spinového stavu 10B mění s B0.

Vypočítejte precesní frekvenci jádra 10B v magnetickém poli 5.87 T.

Vypočítejte energetický rozdíl mezi sousedními spinovými stavy 10B v magnetickém poli 5.87 T.

Vypočítejte poměr populací na hladinách m = –3 a m = +3 jádra 10B v magnetickém poli 5.87 T při 25 °C.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance