Otázka 1.5

Která NMR aktivní jádra mají 100% přirozené zastoupení. Vyhledejte i jejich jaderný spin.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance