Otázka 6.31

Nakreslete schematicky 29Si NMR spektrum referentního standardu Si(CH3)4. Určete relativní intenzity linií v multipletu.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance