Otázka 7.1

Uvažte detailně vzhled 1H NMR spektra referentní látky SiMe4 pro stupnici chemických posunů v 1H, 13C a 29Si NMR spektroskopii.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance