Otázka 7.11

Vysvětlete vzhled 19F a 195Pt NMR spekter PtF6 v n-C6F14. Určete od kterých interakcí pochází pozorované štěpení a předpovězte relativní intenzity linií.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance