Otázka 7.7

Rtuť vytváří s cyklickým ligandem 16S4 = 1,5,9,13-tetrathiacyklo­hexadekan thioetherový komplex
[Hg(16S4)](PF­6)2.

image

a) Vysvětlete vzhled 1H NMR spektra. Integrální intenzita signálu při 3.40 ppm je dvojnásobná než intenzita signálu 2.46 ppm.
b) Jaké signály očekáváte v 13C NMR spektru tohoto komplexu?

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance