Otázka 9.8

Kationický komplex [Tc(CO)3(H2O)3]+ reaguje pod tlakem 4.4 MPa s 13CO a postupně se vyměňují molekuly vody za karbonyly:

[Tc(CO)3(H2O)3]+ + 3 13CO = [Tc(13CO)6]+ + 3 H2O

a) Nakreslete 99Tc NMR spektrum všech čtyř komplexů v této reakční řadě a udejte relativní intenzity linií v multipletech, 1J(99Tc-13C) = 354 Hz pro [Tc(CO)3(H2O)3]+.

b) Nakreslete 13C NMR spektrum [Tc(CO)6]+, 1J(99Tc-13C) = 261 Hz.

c) Vysvětlete pokles hodnoty interakční konstanty 1J(99Tc-13C) od triaqua komplexu k hexakarbonylovému komplexu.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance