Otázka 12.4

N,N’,N‘‘-tris(2-pyridylmethyl)-cis-1,3,5-triaminocyklohexan vytváří komplex s ionty Ga3+. Jeho struktura je na obrázku. V protonovém spektru v oblasti methylenových signálů je multiplet odpovídající systému ABX. Isostrukturní komplex s In3+ vykazuje za laboratorní teploty obdobné spektrum, avšak při zvýšení teploty na 107 oC se tento multiplet změní na dublet.

a) Vysvětlete vznik ABX spinového systému
b) Vysvětlete dynamické chování komplexu s In3+

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance