Otázka 3.16

Určete bodovou grupu symetrie a počet signálů v 31P a 29Si NMR spektrech následujících sloučenin.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance