Otázka 4.5

Pro sérii karbenových analogů byly v 1H NMR spektrech zjištěny následující chemické posuny ethenových protonů. Vysvětlete tyto změny.

E Ga Ge As Se
n 1- 0 1+ 2+
ppm 6.2 7.0 8.0 10.3

Karbenová analoga:

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance