Otázka 1.7

Sn je prvek s největším počtem stabilních isotopů (112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124). Které z nich jsou NMR aktivní.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance