Otázka 6.4

Nakreslete schematicky 1H, 13C{1H}, 13C, 19F NMR spektra (CF3)2CHOH. Uvažujte interakce 1JC-F = 284, 1JC-H = 184, 2JC-F = 32 a 3JF-H = 6 Hz.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance