Otázka 6.3

Nakreslete schematicky 51V NMR spektrum tBuNV[P(SiMe3)2]3 v toluenu δ(51V) = 903 ppm. δ(31P) = 197.8 ppm. Uvažujte interakce 1JV-P = 255 Hz a 1JV-N = 83 Hz.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance