Otázka 7.3

Nakreslete schematicky NMR spektra, označte interakční konstanty a uveďte intenzity jednotlivých čar v multipletech:

a) 19F a 77Se NMR spektra SeF6

b) 1H a 11B NMR spektra BH4-

c) 1H NMR spektrum GeH4

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance