Otázka 7.4

Popište vzhled 31P NMR spektra Si[-O-P(O)F2]4.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance