Otázka 6.15

Nakreslete schematicky 31P{1H} NMR spektrum Na[B(PH2)4] v THF při 0 ºC (δ –151.7 ppm, 1J(31P-10B) = 9.1 Hz).

Určete relativní intenzity signálů a hodnotu interakční konstanty 1J(31P-11B).

Nakreslete schematicky 11B{1H} NMR spektrum.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance