Otázka 1.3

Které jádro má spin I = 2.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance