Otázka 7.12

Signál uhlíku vázaného přímo na Au je v 13C NMR spektru rozštěpen na dublet s 2J(13C-19F) = 61 Hz. Je tento fluorid v roztoku dimerní nebo monomerní?

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance