Otázka 8.1

Klasifikujte spinové systémy v NMR spektrech následujících molekul, uvažujte jádra 1H a 31P:

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance