Otázka 8.2

Určete typ spinového systému
a) pro jádra 31P ve sloučenině A
b) pro jádra 1H a 19F ve sloučenině B
c) pro jádra 13C a 19F ve sloučenině B

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance