Otázka 6.6

Nakreslete 1H (jen oblast hydridu 11.03 ppm) a 7Li (3.63 ppm) NMR spektra následujícího čtvercově pyramidálního komplexu tantalu. Jednovazebná interakční konstanta je 14.7 Hz. Imidová skupina NAr obsazuje apikální pozici. Kolik signálů očekáváte v oblasti SiMe3 skupin.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance