Otázka 6.18

Jaké signály lze očekávat v 1H NMR spektrech polysubstituovaných silylgermanů:
H3GeSiH3, (H3Ge)2SiH2, (H3Ge)3SiH, (H3Ge)4Si

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance