Otázka 9.2

Interakční konstanty v molekule HC≡P mají následující hodnoty: 1JCH = 211 Hz, 1JPC = 54 Hz, 2JPCH = 44 Hz. U fosfanů PR3 jsou obvykle pozorovány typické hodnoty 1JPC = 5–20 Hz, 2JPCH = 0–25 Hz. Kvalitativně vysvětlete rozdíly ve velikosti interakčních konstant.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance