Otázka 8.3

Klasifikujte spinové systémy v NMR spektrech následujících molekul:

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance