Otázka 3.5

Nakreslete geometrické vzorce následujících sloučenin

a) SF4, SiF4, ArSeF3, SF6, SF5NO2, PF5, MePF4, NSF3, BrF5

Odpověď na otázku

b) Určete počet neekvivalentních skupin jader fluoru a předpovězte počet signálů v jejich 19F NMR spektrech při statických podmínkách

Odpověď na otázku

c) Určete relativní intenzitu a multiplicitu jednotlivých signálů pokud uvažujeme pouze F-F štěpení

Odpověď na otázku

d) Určete multiplicitu jednotlivých signálů pokud uvažujeme i interakce s centrálním atomem

Odpověď na otázku

e) Určete počet neekvivalentních skupin jader fluoru a předpovězte počet signálů v jejich 19F NMR spektrech při dynamických podmínkách rychlé chemické výměny

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance