Otázka 3.21

Vakuovou flash pyrolýzou dekacyklenu vzniká v malém výtěžku fullerenový fragment C36H12, který představuje 60 % molekuly C60. Vedle triacenaftotri­fenylenu (C36H12) vznikají další dva produkty cyklodehydrogenace C36H14 a C36H16.

  1. Kolik signálů očekáváte v 1H NMR spektru C36H12
  2. Kolik signálů očekáváte v 13C NMR spektru C36H12
  3. Lze odlišit vedlejší produkty cyklodehydrogenace C36H14 a C36H16 podle počtu signálů v 13C NMR spektru.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance