Otázka 8.10

Určete typ spinového systému následující molekuly dithiadifosfetidinu jak se projeví v 13C{1H} NMR spektru.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance