Otázka 9.1

Vysvětlete rozdíl ve velikostech interakčních konstant 1J(59Co-13C) v komplexních aniontech [Co(CN)6]3- 126 Hz a [Co(CO)4]- 287 Hz.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance