Otázka 6.16

Nakreslete schematicky 11B{1H} NMR spektrum tohoto aniontu v THF při 0 ºC (δ –29.8 ppm, 1J(31P-11B) = 56.9 a 26.3 Hz) a určete relativní intenzity linií v multipletu. Interakce přes více než jednu vazbu neuvažujte.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance