Otázka 3.8

Cyklické organosilany a organostanany představují velmi zajímavé systémy z hlediska NMR spektroskopie. V následujících schematických vzorcích cyklických derivátů představuje Si skupinu SiMe2 a Sn skupinu Sn(t-Bu)2.

image

a) Určete počet signálů v 29Si a 119Sn NMR spektrech

Odpověď na otázku

b) Předpovězte vzhled spekter při uvážení možných spin-spinových interakcí

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance