Otázka 2.6

Pro 19F NMR se používají obvykle dvě referenční látky, CFCl3(l) a C6F6(l). Primární standard je δ (CFCl3) = 0.0 ppm, hexafluorobenzen má pak chemický posun δ (C6F6) = −163 ppm vzhledem k CFCl3.

a) Vypočítejte rozdíl ve frekvenci 19F NMR signalů CFCl3(l) a C6F6(l) na 9.4 T spektrometru. Který signál má vyšší rezonanční frekvenci?

b) Jaký je rozdíl ve frekvenci 19F NMR pro zmíněné látky při 4.7 T a 17.62 T?

c) Fluorový chemický posun tetrafluoromethanu (CF4) je –63 ppm vzhledem k CFCl3(l). Jaký je chemický posun vzhledem k C6F6(l), když je tento použit jako 0 ppm standard?

d) Absolutní fluorová chemická stínící konstanta HF byla změřena σ (HF(l)) = 413.5 ppm, a chemický posun HF vzhledem k CFCl3(l) je +40 ppm. Vypočítejte absolutní fluorovou chemickou stínící konstantu pro C6F6(l).

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance