Otázka 9.3

Pro deriváty stannanu vypočítejte

a) Interakční konstanty pro Sn-X v izotopomerech tri-n-butyl stannanu.

Sloučenina 1J(119Sn-X), Hz 1J(117Sn-X), Hz
(n-Bu)3Sn-H 1575  
(n-Bu)3Sn-D    
(n-Bu)3Sn-T   1610

b) Nakreslete schematicky 2H NMR spektrum (n-Bu)3Sn-D, označte jasně interakční konstanty ve spektru.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance