Otázka 9.5

Nakreslete schematicky 1H spektrum Bu2SnHI pro oblast hydridu při 6.41 ppm. Ve spektru nejsou pozorovány skalární interakce H-H. Označte interakční konstanty a intenzity linií.

1J(119Sn-H) = 2060 Hz. Jak velká bude hodnota 1J(117Sn-H).

Budou tyto interakční konstanty větší pro Li[Bu2SnHI2]?

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance