Otázka 9.14

Komplex [IrHCl2(PEt2Ph)­3] vytváří dva izomery A a B. Chemické posuny, multiplicita a interakční konstanty hydridového ligadu jsou uvedeny v tabulce. Vyšetřete kolik možných geometrických izomerů tohoto komplexu existuje, nakreslete strukturu jejich strukturu, přiřaďte bodovou grupu symetrie a uvažte podle předložených NMR údajů, které z těchto komplexů lze přiřadit A a B.

Izomer δ(1H), ppm 2J(31P-H), Hz
A -12.6 dt 158 a 19
B -21.2 dt 18 a 12

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance