Odpověď na otázku 1.10

Pouze jádra se spinem ½ nemají kvadrupolový moment:

1H, 15N, 19F, 31P, 89Y, 103Rh.

Jádra se spinem různým od ½ mají kvadrupolový moment:

2H (I = 1), 7Li (I = 3/2), 9Be (I = 3/2), 10B (I = 3), 11B (I = 3/2), 14N (I = 1), 23Na (I = 3/2), 27Al (I = 5/2), 39K (I = 3/2), 51V (I = 7/2), 59Co (I = 7/2), 75As (I = 3/2), 93Nb (I = 9/2), 115In (I = 9/2), 197Au (I = 3/2), 209Bi (I = 9/2).

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance