Odpověď na otázku 1.2

Multiplicita stavů jádra se spinem I: M = 2I + 1

Magnetické kvantové číslo mI nabývá M hodnot: -I, -I+1,…., I-1, I (v pořadí klesající energie a rostoucí stability kvantového stavu)

Jádro Jaderný spin, I Multiplicita, M mI
1H 1/2 2 -½, ½
2H 1 3 -1, 0, 1
4He 0 1 0
11B 3/2 4 -3/2, -½, ½, 3/2
10B 3 7 -3, –2, –1, 0, 1, 2, 3
27Al 5/2 6 -5/2, –3/2, -½, ½, 3/2, 5/2
59Co 7/2 8 -7/2, –5/2, –3/2, -½, ½, 3/2, 5/2, 7/2
209Bi 9/2 10 -9/2, –7/2, –5/2, –3/2, -½, ½, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2

Možné orientace:

image
Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance