Odpověď na otázku 11.2

Jádro 14N je kvadrupolární I = 1 a šířka signálu bude ovlivněna kvadrupolární relaxací. Jádro v místě s vyšší symetrií 14NH4 bude relaxovat pomaleji a signál bude užší, nižší symetrie okolí v 14NO3 způsobí rychlejší relaxaci a rozšíření linie.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance