Odpověď na otázku 12.2

ΔG = 43.2 kJ mol-1

image
Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance