Odpověď na otázku 12.8

Degenerovaný proces: obě formy jsou stejné, není mezi nimi energetický rozdíl, výměna atomů nebo skupin:

B, C, E, F

Nedegenerovaný proces: dva různé izomery, rozdílný energetický obsah:

A, D

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance