Odpověď na otázku 13.3

Komplexy lanthanoidů

a) Ce a Pm nemají stabilní isotopy, které by byly NMR aktivní. 139Ce (I = 3/2) a 147Pm (I = 7/2) jsou radioaktivní. Diamagnetické ionty jsou pouze La3+ a Lu3+. Paramagnetické ionty Ln3+ ostatních lanthanoidů budou způsobovat posuny signálů nebo jejich rozšíření, někdy i tak velké, že signál nelze pozorovat vůbec (např. Gd, Tb, Dy).

b) Komplexy Ln3+ iontů jsou obecně labilní a rychlá chemická výměna mezi vázaným a volným Me3PO způsobuje vznik jednoho signálu s chemickým posunem, který je koncentrací váženým průměrem mezi posuny čistých látek.

c) S poklesem poloměru Ln3+ podél lanthanoidové řady jsou molekuly fosfinoxidu OPMe3 vázány k Ln3+ iontu stále silněji, P-O vazba zeslabuje zatímco Ln-O vazba je silnější a výměna je tak pomalejší.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance