Odpověď na otázku 3.11

Meso-isomer patří do bodové grupy symetrie D3d a vykazuje 1 signál v 1H NMR spektru (singlet s 199Hg satelity a 3J(199Hg-H) = 49 Hz). Rovněž pouze jeden signál v 13C NMR spektru.

Rac-isomer vytváří dva enantiomery. Jeho molekula patří do bodové grupy symetrie D2 a vykazuje 3 signály.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance