Odpověď na otázku 3.13

Molekula má rovinu symetrie procházející atomy Fe, P a H. Proto jsou v molekule dva neekvivalentní typy jader Co, jeden atom Co s vázaným fosfanem a dva ekvivalentní atomy Co s karbonyly.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance