Odpověď na otázku 4.2

Konjugovaný systém kruhu vytváří tzv. ring current, který ovlivňuje svou magnetickou anisotropií lokální magnetické pole a tedy chemické posuny jader. Protony uvnitř kruhu jsou silně stíněny na δ(1H) –14.26 ppm, zatímco protony vně kruhu jsou silně odstíněny na δ(1H) 11.75 ppm.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance