Odpověď na otázku 5.18

Trans derivát má osu C2 procházející oběma atomy N a uhlíky C-1 v cyklohexylech.

Cis isomer má rovinu symetrie procházející oběma atomy N a uhlíky C-1.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance