Odpověď na otázku 5.22

Molekula patří do bodové grupy symetrie C2. Rotační osa prochází středy vazeb Ge-Ge a Si=Si. Geminální skupiny Si(t-Bu)2 jsou pak diastereotopické, ale dva různé signály jedné Si(t-Bu)2 jsou vždy po dvojicích.

a) 3 singlety s intenzitou 6 přísluší třem ekvivalentním dvojicím Me skupin na Si a Ge. Dva singlety s intenzitou 18 přísluší ekvivalentním dvojicím t-Bu skupin na Si=Si a další dva singlety s intenzitou 18 přísluší dvojici diastereotopických t-Bu na Ge-Ge.

b) 3 singlety Me skupin silně stíněné, dvě čtveřice signálů t-Bu skupin, CH3 21–22 ppm a C kolem 30 ppm.

c) 3 signály

image
Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance