Odpověď na otázku 6.31

δ(29Si) = 0 ppm
Počet linií: 2nI+1 = 2.(1/2).12 + 1 = 13
Intenzity: 1:12:66:220:4­95:792:924:792:495:220:6­6:12:1
Nejslabší krajní linie budou pozorovatelné pouze při dosažení vysokého poměru signál/šum.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance