Odpověď na otázku 7.11

19F NMR spektrum vykazuje hlavní linii isotopomerů PtF6 obsahujících NMR neaktivní isotopy Pt (190, 192, 194, 196, 198). Satelitní dublet pochází od isotopomeru 195PtF6, kterého je v přirozené směsi nuklidů 33.8%. Satelity mají tedy v porovnání s hlavní linií intenzitu 16.9%. Interakční konstanta 1088 Hz je 1J(195Pt-19F). 195Pt NMR spektrum vykazuje septet (2nI+1 = 7) s binomickým rozdělením intenzit (1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1).

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance