Odpověď na otázku 7.2

1H NMR spektrum je superpozicí signálů 3 izotopomerů (195Pt, I = 1/2, 33.8%):

1. [Pt2] singlet, f1 = 0.438

2. [195PtPt] dublet, f2 = 0.448

3. [195Pt2] triplet 1:2:1, f3 = 0.114

Výsledné intenzity linií 1:8:18:8:1. Interakční konstanta 2J(195Pt-O-1H) je mezi liniemi 1–3, 3–5 a 2–4.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance