Odpověď na otázku 7.5

Spektrum bude superpozicí signálů 4 izotopomerů (207Pb, I = 1/2, 22%):

1. [Pb3O] singlet, σ1 = 3, f1 = 0.475

2. [207PbPb2O] dublet, σ2 = 1, f2 = 0.402

3. [207Pb2PbO] triplet 1:2:1, σ3 = 1, f3 = 0.113

4. [207Pb3O] kvartet 1:3:3:1, σ4 = 3, f4 = 0.011

a = 22%, b = 78%, σ = 3

image
Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance