Odpověď na otázku 9.14

image

Izomer A má jednu velkou (d) a jednu malou (t) interakční konstantu 2J(31P-H). Velká interakční konstanta přísluší trans pozici P-Ir-H. Menší hodnota znamená interakci v cis pozici. Struktura a i b souhlasí s naměřenými NMR daty. Izomer B má dvě malé interakční konstanty 2J(31P-H) a obě interakce jsou tedy pro cis orientaci P-Ir-H a přísluší struktuře c.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance