Odpověď na otázku 9.2

V molekule H-C≡P mají vazby C-H i P-C hybridizaci sp a tedy vysoký podíl s-charakteru. Naproti tomu fosfany mají hybridizaci sp3 a tedy nižší hodnoty interakčních konstant.

image
Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance