Odpověď na otázku 9.4

sloučenina 1JOH, Hz
H3O+ 106 ± 2
H2O(l) 90 ± 2
H2O(g) 79 ± 2

V H3O+ má kyslíkový atom hybridizaci sp2 a vazba O-H má největší podíl s-charakteru. Naopak izolované molekuly H2O v plynné fázi mají hybridizaci sp3 a vazba O-H má nejmenší podíl s-charakteru. Kapalná voda tvoří vodíkové můstky, které způsobují posun hybridizace mezi sp3 a sp2 a tím střední velikost interakční konstanty.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance