Odpověď na otázku 12.1

image

Limitní situace

a) pomalá výměna
Struktura molekuly je rigidní a obsahuje dva typy chemicky neekvivalentních atomů F: dva ekvatoriální a dva axiální. Spinový systém AX2Y2. Signál fosforu bude štěpen na triplet tripletu dvěmi interakcemi s ekvatoriálními a axiálními jádry fluoru. Interakce přes ekvatoriální vazby P-F bude silnější než přes axiální, protože v TBP je více s-charakteru vázáno na ekvatoriální vazby.

1J(31P-19F)axial < 1J(31P-19F)ekvatorial

1J(31P-19F)axial : 1–2, 2–4, 3–5, 5–7, 6–8, 8–9
1J(31P-19F)ekvatorial : 1–6, 2–5, 3–6, 4–7, 5–8, 7–9

Intenzity linií: 1:2:2:1:1:4:1:2:2:1

b) rychlá výměna
Struktura molekuly je dynamická, dochází k rychlé výměně ekvatoriálních a axiálních atomů F. Všechna čtyři jádra F jsou chemicky ekvivalentní a mají stejnou interakční konstantu 1J(31P-19F), jejíž hodnota bude průměrem mezi 1J(31P-19F)axial a 1J(31P-19F)ekvatorial. Signál fosforu bude tedy štěpen na kvintet.

Intenzity linií: 1:4:6:4:1

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance