Odpověď na otázku 2.1

ω0 = 2πν0 = γ(H) B0

γ(H) = 26.7510. 107 rad T-1 s-1

ν0 = 500 MHz

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance