Odpověď na otázku 4.1

Chemický posun δ(59Mo) vzrůstá v opačném směru než elektronegativita ligandu, tedy komplexy vykazují inverzní halogenovou závislost chemického posunu.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance