Odpověď na otázku 6.1

Počty linií pozorovaného jádra A v interagující soustavě ABn jsou dány vztahem m = 2nI(B) + 1,
kde n je počet chemicky ekvivalentních jader B a I(B) je spin interagujícího jádra B.

Relativní intenzity jsou dány koeficienty binomického rozvoje:

Jaderný spin, I(B) Polynom
1/2 (x + y)n
1 (x2 + xy + y2)n
3/2 (x3 + x2y + xy2 + y3)n
2 (x4 + x3y + x2y2 + xy3 + y4)n
5/2 (x5 + x4y + x3y2 + x2y3 + xy4 + y5)n
3 (x6 + x5y + x4y2 + x3y3 + x2y4 + xy5 + y6)n
7/2 (x7 + x6y + x5y2 + x4y3 + x3y4 + x2y5 + xy6 + y7)n

a) 13 linií, 1 : 12 : 66 : 220 : 495 : 792 : 924 : 792 : 495 : 220 : 66 : 12 : 1

b) septet, 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1

c) dublet, 1 : 1, 2JPH = 13.5 Hz

d) 8 linií, 45Sc, I = 7/2, 100%, Q

e) dublet 1:1, 89Y, I = 1/2, 100%

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance