Odpověď na otázku 9.1

[Co(CN)6]3- je oktaedrický komplex a proto na jednu vazbu Co-C připadá menší podíl s-charakteru (sp3d2) než na stejnou vazbu (sd3) v tetraedrickém aniontu [Co(CO)4]-. To je vyjádřeno větší interakční konstantou 1J(59Co-13C) v [Co(CO)4]-.

Zpět na otázku (otevřít otázku v novém okně)

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance