Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance

Doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Moravec

Ústav chemie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita

Brno 2007

Nukleární magnetické resonance (NMR) je jednou z nejdůležitějších spektroskopických technik používaných v chemickém, biochemickém, biologickém a medicínském výzkumu. Dosvědčuje to skutečnost, že za její rozvoj bylo již uděleno šest Nobelových cen. Přestože v dnešní době většina studií a aplikací směřuje do biomolekulární oblasti, zůstává multinukleární NMR spektroskopie jedním ze základních pracovních nástrojů výzkumníků v oborech anorganické a organické syntetické chemie, fyzikální a materiálové chemie. Umožňuje jim identifikovat nově připravené sloučeniny, charakterizovat jejich chemickou reaktivitu a studovat jejich dynamické chování. Dobrá znalost principů a zkušenosti s aplikací NMR metod jsou podstatnou dovedností, kterou by měli získat absolventi bakalářského, magisterského a doktorského studia chemie, biochemie i dalších oborů. Proto byl pro výuku NMR spektroskopie na přírodovědecké fakultě MU v rámci projektu FRVŠ připraven učební text, který doplňuje přednášená témata a umožňuje studentům samostatně si procvičit probrané základní pojmy, složitější koncepty, analýzu symetrie molekul, předpověď počtu signálů a jejich multiplicity a metody interpretace a simulace spekter. Učebnice je ve formě řešených příkladů a úloh s připojenými postupy řešení nebo výsledky. Tento materiál je studentům k dispozici v elektronické formě v informačním systému MU.


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance